އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް -

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގައި ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާލަތުތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިމަރޖެންސީ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޙައްޖުގެ ކަންކަމާއި ބެހޭ އެންމެ އިސް ވެރިއ...

2019-07-13 13:42:52
ޚަބަރު

އެމެރިކާއިން އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައެއް ފަށައިފިނަމަ އިޒްރޭލު "ފުހެލުމުގެ" ބާރު އީރާނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަސް ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ.

އީރާނުގެ ވާގިވެރިކަމާއިއެކު ލެބަނަނުގައި ހަރަކާތ...

Advertisement