އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް -

ހުކުރު ދުވަހު ތުރުކީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ސަރަހައްދުތައް ބައްލަވާލައްވައި އަދި ޖަނާޒާގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ތުރުކީގެ ރައީސް ޠައްޔިބް އުރްދުޤާން ވިދާޅުވީ...

2020-01-26 11:29:52
ޚަބަރު

ކެމެރޫންގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސެމިއުލް އެޓޫ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

އޭނާ ކުޅުން ހުއްޓާލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރއެއްގެ ގޮތުގ...

Advertisement