އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

މިވަގުތާއި ހަމައަށް ފެންނަމުންދާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިއރު ދުނިޔެއިން ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މާދަމާ ދުޅު މިލިއަނަށް އެރުން ކައިރިއެވެ.2020-04-08 01:15:48

ޚަބަރު

ކައިވެނިކޮށްގެން ފަންސާސް އަހަރު އުފަލުގައި ދިރިއުޅުނު އެމެރިކާގެ މިސިސިޕިއަށް ނިޞްބަތްވާ ދެމަފިރިއަކު ވެންޓިލޭޓަރުގައި އަތާއަތް ގުޅާލައިގެން ތިބެ މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމ...

Advertisement