އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ފިރިހެން ހެދުން އަޅައިގެން އީރާނުގެ ސްޓޭޑިއަމަކަށް ވަންނަން އުޅުނު އަންހެނަކު އަމިއްލައަށް ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 30 އަހަރުގެ މި އަންހެން ކުއްޖާއަކީ...

2019-09-11 09:11:17
ޚަބަރު

ލަހެއް ނުވެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ބޯފެން ނުލިބުމުގެ ވެދާނެކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް މިހާރު ދޯހާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދޯހާ ކޮންފަރަންސްގައި މަޝްވަރާކޮށްފ...

Advertisement