އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތް ބޯއިފްރެންޑްގެ ފޯނު ބަލަން ނުދެއްކުމުން ބޯއި ފްރެންޑުގެ ފައިގެ އެތައް މިތަނަށް ކަތުރެއް ހަރާލައިފި އެވެ.

ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލަ ހޫނުވީ ބޯއިފްރެންޑް މަކަރުހަ...

2019-12-11 11:16:27
ޚަބަރު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގެ ވީޑިއޯ އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ މުސްލިމް އަންހެނަކު އިތުރު 2 އަންހެނަކާއިއެކު ސިޑްނީކެފޭގައި ސައިބޯން އިންދައި އެތަނަށް ވަންނަ ފިރިހެނަކު ދުނިޔެއިނ...

Advertisement