އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ނިޔުޒީލަންޑުގެ މިސްކިތަށް ހަމަލާދީ 51 މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށް އެތައް ބައަކު ޒަޚަމްކޮށްލި ޓެރަރިސްޓުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު މިއަދު ކޯޓުގައި ބުނީ އޭނާ އަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ނޫން ކަމަށާއ...

2019-06-14 19:27:06
ޚަބަރު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ބޮން އަޅައިގެންނާއި ބަޑިން ހަމަލާދީގެން ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން އެގެންދަނީ ފަލަސްޠީނުގެ، ޚާއްޞަކޮށް ޣާޒާގެ އެތައްބައަކު ޝަހީދުކުރަމުންނެވެ. ޝަ...

Advertisement