އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އަހަރެން އެމީހަކު ދެކެ އެންމެ ލޯބިވީ މީހާ އާއި ކައިވެނިކުރީމެވެ. އެއީ ތަނަވަސް މީހެކެވެ ފުދުންތެރިއެކެވެ. ކައިވެންޏަށްފަހު ފިރިމީހާ ބޭނުންވީ އެއިރު އަހަރެމެންގެ ގޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދިއަ އަހަރެންނާއ...

2020-10-08 22:53:37
ޚަބަރު

ސައުދިޢަރަބިޔާގައި ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ މިއަދުގެ އަދަދަކީ 390 އެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 5 މަސްތެރޭގައި 400 އަށްވުރެ މަދުވި ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. 

ސައުދީގައި މިހައިތަނަށް ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގ...

Advertisement