އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

މުޒާހަރާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކަޝްމީރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް ބީބީސީ އިން ބުނެފިއެވެ. ބީބީސީ އިން ބުނެފައިވަނީ ރެއިން ފެށިގެން ހައްޔ...

2019-08-20 18:06:38
ޚަބަރު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ ފައުޖެއް މުސްލިމުން ނަމާދުކުރަން ތިބި ހޯލަކަށް ވަދެ ފައިވާން ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑާއި ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ސަރަހައްދު ވަކިކުރަން ބަހައްޓާފައި ހުރި...

Advertisement