އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޒާތުގެ ބަލީގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 9 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. 440 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލިޖެހިފައިވާކަން ވަނީ ޔަޤީންކުރެވިފައެވެ. 2200 މ...

2020-01-22 10:17:04
ޚަބަރު

"މުސްލިމުން އަބަދުވެސް ބުނަން ޖެހޭނީ ޙައްޤު ބަހެވެ. ޙައްޤު ބަސް ބުނެވެން ނެތް ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ އަނގައިން ނުބުނެ ތިބޭށެވެ." ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް މިމޭރުމުން ވިދާޅު...

Advertisement