އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ކުޅިވަރު -

ތައިލަންޑްގަ ބާއްވާ "ޔުނިފައިޑް ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް"ގަ ބައިވެރިވާ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނާއި ޖަރސީ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. <...

2019-11-12 00:05:00
ޚަބަރު

ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ސިފައިންގެ ތަމްސީލްކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކުޅިވަރު އެމްބެސެޑަރ އަކަށް އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މި މަޤާމަށް އަލްފާޟ...

Advertisement