އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ކުޅިވަރު -

ބ. ޗެލެންޖުގެ މިއަދުގެ މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.  އޭދަފުށީ ޓަރފް ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރީ ހިތާދޫ އާއި ފެހ...

2019-07-06 23:20:44
ޚަބަރު

ފޯރސީޒަން ލަނޑާގިރާވަރުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ވެސްޓް ވިންގ އޭދަފުށީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބ. ޗެލެންޖު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި އޭ...

Advertisement