އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ކުޅިވަރު -

ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ސިފައިންގެ ތަމްސީލްކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކުޅިވަރު އެމްބެސެޑަރ އަކަށް އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މި މަޤާމަށް އަލްފާޟ...

2019-10-24 11:16:02
ޚަބަރު

ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅުނު އެމްއެންޑީއެފް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2019 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ހަވަނަ ފަހަރަށް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސް (އެފްއާރުއެސް) ހޯދައިފިއެވެ.

...

Advertisement