އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

"ކުރީގާ އެކަކުވެސް ނެތެވެ. --- އަފިންގެ ސުވާލަކީ، މުޅިދުނިޔޭގެ އެއްމެންގެ ފަހަތުގާ މުސްލިމުން ތިބީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟" 

<p dir="RTL...

2019-12-07 16:19:09
ޚަބަރު

ކައިވެނީގެ ރަންފަދަ ތަކެތި މިޒަމާނުގައި ހަދާ މީހުން މަދެއް ނޫނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިދައްކަނީ ހަމައެކަނި ކައިވެނީގެ ރަން ހެދުމަށް ކުޅަދާނަ މީހެއްގެ ވާ...

Advertisement