އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

އެމެރިކާއިން އިރާޤް ހިފަން ބޭނުންވުމުން ވެސް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ތާއީދު ހޯދިއެވެ. ސައުދިޢަރަބިޔާ އިސްލާމް ދީނާއި ދުރަށް ޖައްސުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގ...

2019-08-24 15:02:44
ޚަބަރު

ބ. ހިތާދޫ އަކީ މީހުން މަދު ނަމަވެސް، ކުޑަ ރަށެކޭ ބުނާވަރު ރަށެއް ނޫނެވެ. ކުރިންވެސް ބުނި ފަދައިން، މިރަށަކީ މީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ވަރަށް ގުޅޭ، އެކުވެރި އަދި އެހާމެ އެހީތ...

Advertisement