އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

އިންޑިއާއަށް ރާއްޖެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރަގް ގެންދާ ކަމަށާއި ޚާއްޞަކޮށް ކެރަލާ ފުނިޖެހިވަނީ ރާއްޖެއިން ގެންދާ ޑްރަގުން ކަމަށް "އިންޑިއަންސް އިން މޯލްޑިވްސް" ޓްވިޓަރ އެކ...

2019-09-15 00:58:07
ޚަބަރު

ޕީޕީއެމުން ރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ ތަފާތު ސުވާލުތައް އުފައް...

Advertisement