އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް މާލޭ ސަރަޙައްދުން ގޯތި ނުދޭން ނިންމުމާ ހަމައިން އުފެދުނު ޚިޔާލް ތަފާތުވުންތަކަށް ނިމުމެއް ނެތި، ޕާޓީގެ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ވަފާދާރުވެރިންނާ ޕާޓީގެ މިހާރުގެ ހިންގުންތެރިންނާ ޖެހި...

2020-09-30 16:37:30
ޚަބަރު

މ. ބޮޑުގޭ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދުކޮށް ނިމުނު އިރު ސޯޓުބުރިއެއްލައިގެން ހުރި ފިރިހެނަކު ހުސްގަޔާހުރެ ވުޟޫކުރާ އިސްކުރުބަރިން ފެންވަރައި އެއްޗެތި ދޮވެ އަދި ފައިވާންވެސް ދޮންނަނީއެވ...

Advertisement