އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ރޭ އިރު އޮއްސި 7 ޖެހިވަގުތެވެ. ބެލެނިވެރިއަކު 12 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސްޓޭޑިއަމް ދަނޑަށް ގެންދިއައެވެ. ސުވާލުކޮށްލުމުން ބުނީ ޕޫލަކަށް ދަރިފުޅު ނަގާފައިވާތީ ގެނައީ ކ...

2020-01-15 18:24:26
ޚަބަރު

ޒަވާޖީ ޙަޔާތް އުފާވެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ނިދާލުމުގެ ފުރުޞަތު އަނބިމީހާއަށް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް...

Advertisement