އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާއިން އެހީ ހޯދަމުން ގެންދަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. ޓެސްޓް ކިޓާއި އެހެނިހެން ސާމާނުވެސް ހޯދަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. އިންޑިއާއަކީ ޗައިނާގެ 2 ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ހަތުރުކަމު...

2020-04-23 16:11:33
ޚަބަރު

ބެއިރޫތު: ލެބަނަން އަށް އުފަން ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ލޮލުން ކަރުނައިގެ ބަދަލުގައި އަންނަނީ ކްރިސްޓަލެވެ.

މުސްލިމު އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ އުމުރުން މިހާރު 24 އަހަރުގެ ހަސްނާ މަސަލް...

Advertisement