އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެންމެ ބާރަށް ބަލި ފެތުރުނު ދުވަސްތަކަށްވުރެ މަދުވެލާފައި އޮތްނަމަވެސް އަދިވެސް ހުއްޓުމަކަށް ނާދެއެވެ. ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ބައެއް ދ...

2021-01-13 22:41:46
ޚަބަރު

ސ. ހިތަދޫއަށް ނިޞްބަތްވާ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ އަންސާރާ އަޙްމަދު އަކީ 2 ކިޑްނީ ފޭލްވެގެން ޑައިލިސިސް ހަދަމުންދާތާ 2 އަހަރުވެފައިވާ، މިހާރު ހަފްތާއަކު 3 ދުވަހު ޑައިލި...

Advertisement