އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

މިހައި ތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ކަމުގައި ބަލައިގެން އައީ މައިން ބަފައިންގެ ބެލެނެވިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ، ސްކޫލް މަދުރަސާތަކަށް ގޮސް ކިޔަވައި އުޅޭ ކުދިންނަށެވެ. ކަ...

2019-05-15 16:38:06
ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަސް ފެށުމާއި ގާތް ކުރިއިރު، ގިނަބަޔަކު އެންމެ ކަންބޮޑުވި އެއް ކަމަށްވީ ތަކެތީގެ އަގުތައް ބާޒާރުގައި އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ދިޔުމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮ...

Advertisement