އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ބަޤަރާ ސޫރަތް ގިނަ ބައަކު ކިޔަވައެވެ. ވަރަށް މުހިންމު ދެ މަޤްޞަދެއް ހިތުގައި ބާއްވައިގެންނެވެ. އެތަނުން އެއް މަޤްޞަދަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ މައިދާނުގައި ޝަފާޢަތް ހޯދުމެވެ....

2019-09-15 20:11:37
ޚަބަރު

މުސްލިމަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ އަދި ނަޞްރަކީ ﷲ ތަޢާލާ އާއި ކުއްތަންވެވުމެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަކީ އެއީއެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔެއ...

Advertisement