އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ބައެއް މީހުން މީސްތަކުންގެ ލޯބި ހޯދަން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ހޭދަކުރެއެވެ. މީސްތަކުންނަށް ތަޢްރީފްގެ ބަސްތައް ވެސް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މީސްތަކ...

2020-07-02 01:25:08
ޚަބަރު

ﷲ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާ ޕޯސްޓެއްކޮށްގެން މިލިއަނުން ލައިކް ލިބުނު ނަމަވެސް މީޒާނުގައި އަމަލުތައް ކިރައިލަން ޖެހޭ ދުވަހު މިލިއަނުން ބަރުވެގެންދާނީ ތިބާކުރި ފާފަތަކުގެ ކޮޅަށެވެ. ތިބާގެ ސަބަބުން އެހެން މ...

Advertisement