އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

"ފަށްކެނޑުމުގެ ޤަޞްދުގައި ކުރާ ކައިވެނީގެ ކޮންޓްރެކްޓަކީ (ޢަޤުދަކީ) ކަނޑައެޅިގެން ބާޠިލު ޢަޤުދެކެވެ. އެކައިވެނިވެސް ޞައްޙަ ނުވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ފަށްކެނޑުމަށް އެއިން މީހާ ގާތުން ވަރިވެގެން ކުރީ...

2020-07-04 22:34:33
ޚަބަރު

އެއީ މާބަނޑު އަންހެނެކެވެ. ކާނެ އެއްޗެއް ހޯދަން ސަލާން ޖަހަންް ގެއެއްގެ ދޮރުގައި ޓަކިޖެހުމުން ބުނީ ދޭނެ އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޭގެ ކުރިމަތިން ހުންނަ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ހަށިވިއްކާ އަންހެނަކު ވަރަށް...

Advertisement