އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

މުސްލިމުންގެ ޙިތްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ އަނިޔާކުރާ މުސްލިމް ލީޑަރުން ތިބި ދުވަސްވަރެއް އެނގެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ އިމާމް ޢުމަރު ސުލައިމާން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފިއެ...

2019-08-25 18:32:50
ޚަބަރު

މިއަދުގެ ޢާންމުހާލަތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން އަޑުއިވެމުންދާ އެއް ޝަކުވާއަކީ ރޭގަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއް ފާއިތުވަންދެން ފިރިން ގެއަށް ނުވަދެ ބޭރުގައި އުޅޭ ވާހަކައެވެ. އިތުރު...

Advertisement