އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ފާޚާނާ ކުރުމަކީ މިދުނިޔޭގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ސުވަރުގޭގައި ފާޚާނާ ކުރުމެއް ނެތެވެ! ސުވަރުގޭގައި ހަމަ މި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން ހިއްލައިލާނީ ދައުފޮދެކެވެ. އެ ދައުފޮދު...

2020-01-25 01:05:51
ޚަބަރު

ދީނީ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެއްވަވާފައިވާ ދަރުސްތަކުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޤިޔާމަތްވުމަށް އަލިފާނުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކެއް މީސްތަކުން ވަށާލައި އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުވާނެ ކަމަށެވެ....

Advertisement