އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ﷲ ތަޢާލާ އެންގެވި ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ވޭތިކޮށްފިނަމަ ޤިޔާމަތް ދުވަހު ސުވަރުގެ ލިބޭނެ ކަމާއި މަރުވުމުން ކައްވަޅުގައިވެސް ނިޢްމަތްތައް ލިބޭނެކަން އެންމެންނަށްވެސް އެނގ...

2019-10-20 00:10:33
ޚަބަރު

ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ ދަރިކަނބަލުން ފާޠިމަތުގެފާނަށް ގަނޑުވަރުކޮޅުގައި އެކަމަނާއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނެ މީހަކަށް ބޭނުންފުޅުވެގެން ޢައިޝަތުގެފާނު މެދުވެރި...

Advertisement