އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ބޭނުންވާނީ އެމީހާއަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އެންމެ މެތިވެރިމީހާ ކަމުގައިވުމަށެވެ. އަންހެނެއް ނަމަވެސް އަދި ފިރިހެނެއް ނަމަވެސް މެއެވެ. ދުނިޔޭގައިވެސް އަދ...

2020-08-08 18:15:00
ޚަބަރު

އެއް މާނައެއްގައި ބަލައިފިނަމަ ﷲ ތަޢާލާ އުފައްދަވަނީ ފުރާނައެވެ. އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަކީ އެ ފުރާނަ ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށް ﷲ ތައާލާ ދެއްވަވާ ޔުނިފޯމެކެވެ. ނުވަތަ ސިފައެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އުޅުމުގެ މުއްދަތު...

Advertisement