އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ﷲ ތައާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާއި ލޯބިވެވޮޑިގަތުން ލިބޭނެ 3 ކަމެއް ނުވަތަ 3 ސިފައެއް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ވަހީ ކުރައްވަވައިފައެވެ.

 

އާލްޢިމްރާން ސޫރަތުގެ 133 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަހީ ކުރައްވަވ...

2019-06-17 13:54:33
ޚަބަރު

"އެއްވެސް މުސްލިމަކު، އެހެން ދީނެއްގެ އަޅުކަމުގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ޝާމިލްވުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.

ޣައިރު މުސްލިމުންނަށްވެސް އިޙްތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މުސްލިމުންނަކަށް އެމީހުން...

Advertisement