އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ބަރަހަނާ މަންޒަރު ހިމެނޭ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

މި...

2020-02-19 14:42:47
ޚަބަރު

މިހާރު ފެތުރިފައިވާ، އިޖްތިމާޢީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކަށް، އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް ހޯދޭނީ ޢަދުލު އިންޞާފު އޭގެ ވަގުތުގައި ޤާއިމްކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވ...

Advertisement