އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް އެޕްރިލް މަހުން ޖޫން މަހާއި ހަމައަށް ޑެންގޫ ފެތުރިގަންނަކަން ފާހަގަކޮށް ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަދިރިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރ...

2020-04-09 16:01:10
ޚަބަރު

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް މީގެ އެއް ހަފްތާ ކުރިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކާފިއު، މިއަދުން ފެށިގެން އުވާލާފައިވާކަމަށް އެ އޭ...

Advertisement