އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ...

2020-07-02 01:03:29
ޚަބަރު

ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން މިރެއާއި ހަމައަށް އެންއޯއީސީ އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކުގައި އެ މަރުކަޒުގެ ތަރުޖަމާނުކަން ކުރެއްވި ޒުވާން މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ގެ ޚިދުމަތަށް ހެލްތް މިނިސް...

Advertisement