އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޓޫރިސްޓުން އަރުވައި ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ އދ. ފުށިދިއްގާ އަށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންނާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އަރައި، އެ ރަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެ...

2019-10-19 23:38:07
ޚަބަރު

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ޕެރޭޑެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 

މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ސްކޫލު ސަރަޙައްދުން ފެށި މި ޕެރޭޑް ނިންމާލާފައި ވަނީ ސެނ...

Advertisement