އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުން ބޮޑަށް ބުރަވަނީ ފަނޑިޔާކަމަށް އަންހެނަކު ޢައްޔަންކުރުމަކީ ހުއްދަނޫން ކަމެއްކަމަށް ބުނެ އެޕާޓީން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވ...

2019-08-26 00:00:38
ޚަބަރު

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) ގެ ރައީސް ޓަކިހިކޯ ނަކާއޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އޭޑީބީ ގެ ރައީސް އަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ފިނޭންސް...

Advertisement