އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ޤައުމީ ޕްރެސް ކުލަބެއް އުފެއްދެވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މ...

2019-09-16 00:06:39
ޚަބަރު

ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން އިންސާނާ އުފައްދަވައި އެ އިންސާނާ މިދުނިޔެއަށް ފޮނެއްވެވި ރައްބުލްކާއިނާތުގެ ދީން ހިމާޔަތްކޮށް ދެއްވާށެވެ. އެއީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނެވެ. އިސ...

Advertisement