އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ސިހުރުހަދާ މީހުންގެ ގާތަށް ގޮސް އެމީހާއަށް ސިހުރުހެދީ ކާކުކަން ހޯދައިދިނުމުން ބައެއް ފަހަރު އެމީހާއަށް ކޮންމެވެސް މީހަކު ދައްކަފާނެއެވެ. ހަމަ ސޫރައިގައިވެސް ދައްކައިފާނެއެވެ. އެމީހުން ކުރާކަމަކުން...

2020-08-08 16:34:54
ޚަބަރު

މަންމަގެ އުމުރަކީ 74 އަހަރެވެ. 61 އަހަރުގެ ޒަވާޖެއް ޙަޔާން ނިމުމަކަށް އައީ 13 އަހަރުގައި ކައިވެނިކުރި ފިރިމީހާ ޢުމުރުން 80 އަހަރުގައި ނިޔާވުމުންނެވެ. 11 ދަރިން ލިބިފައިވާއިރު އެއިގެ ތެރެއިން 7 ކުދި...

Advertisement