އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

މެރިންވިލާ ސ.މީދޫ /  ޖަމީލާ އިބްރާހިމް ދީދީ( ދެއްވަދޫ ދޮންދީދީ) (63 އަހަރު) ގެ މައްޗަށްކަށުނަމާދު ކުރުން ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގަ އޮންނާނެއެވެ...

2019-05-26 12:00:05
ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަށްފަހު އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ މަންޒިލަކަށް ދިވެހި ރާއަޖެ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފަ...

Advertisement