އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.   

2019-07-16 17:58:24
ޚަބަރު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލްއަމީރު ސައްޠާމް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ޔުނިވާސިޓީން ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ދީފިއެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މި...

Advertisement