އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

އެމްޓީސީސީ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ރ.ދުވާފަރު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފައިވަނީ ރ. ދުވާފަރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ...

2020-10-26 13:41:17
ޚަބަރު

ކޮންމެ ދެމީހަކުވެސް ކައިވެނިކުރަނީ އެކުގައި މުޅި ޢުމުރު ހޭދަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. އެކަމަށް ނިޔަތް ނެތި ކައިވެނިކުރާނަމަ އެކައިވެނި ވާނީ ކައިވެނީގެ މަޤްޞަދާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކައިވެންޏަކަށެވެ. އެހެ...

Advertisement