އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

 ރާއްޖޭގައި "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކަމަށްބުނެ ކޮވިޑަށް މުށްކަވައި ހިންގަން ފެށި ކަންކަން ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމަށްބުނެ އެކަން ފާހ...

2021-01-27 11:35:14
ޚަބަރު

މާލޭގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށް ޕާޓީތަކާއި، ހަފްލާތަކާއި އަދި ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މަނާކޮށްފިއެވެ.

Advertisement