އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒިފުންނަށް ދޭ އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ކަނޑައަޅަން ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް...

2019-10-16 00:23:17
ޚަބަރު

އިސްލާމް ދީނުގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ނުޖެހޭ ވަޒީފާއެއް ނުއޮންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ ދީނީ ވާޖިބެއް ކަމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

Advertisement