އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

އަބަދުހެން މިފެންނަނީ އަންހެނުން އެމީހުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް ހާމަކުރާ ވާހަކަތަކެވެ. އެއީވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ނޫސްތަކުގައި ލިޔާނީ ލިބޭ މައުލޫމާތުވީމާ އެކަން އެހެންވަނީއެވެ. އަހަރެން ހިއްސާ މިކ...

2020-10-09 22:25:24
ޚަބަރު

އެއްދުވަހު ހަވީރު އަހަރެން ބޭރަށް ގޮސްފައި އައިއިރު ގޭގެ ދޮރު ހުރީ ތަޅުލައިފައެވެ. އެތެރެއިން ތަޅުލާފައި ހުރުމުން ބެލްޖެހުމުންވެސް ހުޅުވީ އިރުކޮޅެއްފަހުންނެވެ. ވަގުތުން ފިރިމީހާ އާއި ސުވާލުކުރީމެވެ...

Advertisement