އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

"ބަވަތި" ގެ ކާމިޔާބީއަށްފަހު މިހަރު ގިނަ ބެލުންތެރިން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އެއް ފިލްމަކީ، އައިފިލްމްސްގެ ދެވަނަ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ "ނީނާ" އަށެވެ.

<p di...

2020-02-25 18:23:06