އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

އެފިލްމެއް އުފައްދަން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ފަރާތުން އެންމެ ގިނަ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި އެއް ފިލްމަކީ، އެކްޓަރ/ ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުއާޒް އުފެއްދި ފުރަތަމަ...

2019-07-23 23:21:52
ޚަބަރު

މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް ސްޓާރ ޝިލްޕާ ޝެޓީ އެތައް އަހަރަކަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް ފިލްމަކުން ފެންނަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

Advertisement