އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

ބައިސްކޯފުން ދެއްކި ކާމިޔާބު އެއް ވެބް ސީރީޒް ކަމަށްވާ "އެހެނަސް" ގެ ސީޒަން 1 ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަކަމާއެކީ މިވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑުން ފެށިގެން އެންމެ ފަހު...

2019-09-25 17:59:13