އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

ޚަބަރު

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އިނީ ބަލިވެކަމަށް އަނެއްކާވެސް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް އޭނާ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފިއެވެ.

Advertisement