އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

"ބައްޕާ... ބައްޕާ ޕްލީޒް... އަހަރެން ބޭރަށް ނުލާ... ބިރު ގަނޭ.. މީހުން މަލާމަތް ވެސް ކުރާނެ.. ޕްލީޒް ބައްޕާ.. ދެން އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނަމޭ.." އުމުރުން އެއިރު އެންމެ ނުވަ އަހަރުގެ އައިމީ އޭނާގެ ބ...

2020-04-10 14:10:02
ޚަބަރު

ކަށްޓަކީ ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެކައްޗެވެ.

ހަށގަނޑުގެ މަސްތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ބާރު އަޅައިދެނީ ކަށީގެ ސަބަބުންނެވެ.

ކަށްޓަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމ...

Advertisement