އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިސްކިތްތަކުގައި ދޭ ދަރުސްތައް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި!

މިސްކިތްތަކުގައި ދޭ ދަރުސްތައް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

މިރެއިން ފެށިގެން މިސްކިތްތަކުގައި ދޭ ދަރުސްތައް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި އެވެ. މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި މިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން އަޅަމުންގެންދާ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި މާދަމާގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް ނުބޭއްވޭނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް