އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤުރްއާނުން މަގު ނުފެންނަ މީހުން މިޢާޔަތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ!

ޤުރްއާނުން މަގު ނުފެންނަ މީހުން މިޢާޔަތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. "އަހަރެން ޤުރްއާން ކިޔަވަމެވެ. ނަމާދުވެސް ކުރަމެވެ. އެހެނަސް ފާފަކުރެވެއެވެ. ތެދުމަގެއް ނުފެނެއެވެ. ހިދާޔަތެއް ނުލިބެއެވެ." 

އެފަދަ މީހުން މިޢާޔަތްކިޔައިލާށެވެ! 

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: 16]

މާނައީ: 

"ﷲ، އެއިލާހު ރުއްސަވާ މަގަށް ތަބާވީ މީހަކަށް ސަލާމަތުގެ މަގަށް އެފޮތުން މަގު ދައްކަވަތެވެ. އަދި އެއިލާހުގެ އިޛުނަފުޅުން އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް އެބައިމީހުން ނެރުއްވަވައެވެ. އަދި ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަކަށް އެބައިމީހުންނަށް މަގުދައްކަވައެވެ."

މިއާޔަތުގައިވާ ފަދައިން ތިބާ ތިއަހުރީ ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ މަގަށް ފުރިހަމައަށް ތަބަޢަވެގެންހެއްޔެވެ؟ އެހެންކަމަށްވާނަމަ ސަލާމަތުގެ މަގަށް ދައްކަވާނެކަން އެއީ މިޢާޔަތުން ލިބިގެންދާ ޔަޤީންކަމެކެވެ. 

ހަމަ އެއާއިއެކު ﷲ ތައާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ މަގަށް ތަބަޢަވުމުން ދެއްވަވާނެ ނިޢްމަތްތައްވެސް އެވަނީ ބަޔާންކުރައްވަވައިފައެވެ. " އަދި އެއިލާހުގެ އިޛުނަފުޅުން އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް އެބައިމީހުން ނެރުއްވަވައެވެ. އަދި ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަކަށް އެބައިމީހުންނަށް މަގުދައްކަވައެވެ."

އެނގި ޔަޤީންވެގެން މިދިއައީ ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ މަގަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަބާވުމުން އެމީޙަކަށް ބޭނުންވާ ހިދާޔަތު ﷲ ތަޢާލާ ދައްކަވާނެކަމެވެ. ވީމާ ފުރިހަމަ ތައުބާއަކުން ތައުބާވާށެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ މަގަސް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަބަޢަވާށެވެ. އެއިރުން ފާފަކުރެވުމާއި ދުރުހެލިވެވޭނެއެވެ. އަދި ސާފު ސީދާ ތެދުމަގަށް ހިދާޔަތުވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
23%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް