އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ހެޔޮދުޢާކުރުން އެންމެ މުހިންމު ވަގުތު

މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ހެޔޮދުޢާކުރުން އެންމެ މުހިންމު ވަގުތު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ހެޔޮދުޢާކުރުން އެންމެ މުހިންމު ވަގުތަކީ ވަޅުލައި ނިމޭ ވަގުތެވެ. 

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން އަބޫ ދާވޫދު ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދިޘްފުޅެއްގައިވެއެވެ.

ވަޅުލާ ނިމުމަށްފަހު އެތަނުގައި ހުއްޓިވަޑައިގެން ހުންނަވައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ.

« اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ » [رواه أبو داود]

މާނައީ: 

"ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚާއަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވާށެވެ. އަދި އޭނާއަށް ޘާބިތުކަން ދެއްވުމަށް އެދިވެސްމެއެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއާ މިހާރު ސުވާލުވެވޭނެއެވެ."

އެވަގުތަކީ ދުޢާކުރުން އެންމެ މުހިންމު ވަގުތުކަމުގައިވެގެންދަނީ މައްޔިތާގެ ކައްވަޅުގެ ޙަޔާތް ނުވަތަ ބަރުޒަޚުގެ ޢާލަމް އޭނާއަށް ހެޔޮތަނަކަށްވެގެންދާނީ ވަޅުލުމުން ކުރެވޭ 3 ސުވާލަށް ރަނގަޅު ޖަވާބުދެވިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ ކަމުގައިވާތީއެވެ. ރަނގަޅު ޖަވާބު ނުދެވިއްޖެނަމަ އޭނާގެ ކައްވަޅު އޭނާއަށް ވާނީ ނަރަކައިގެ ވަޅުގަނޑަކަށެވެ. ރަނގަޅު ޖަވާބުދެވިއްޖެނަމަ ވާނީ ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާއަކަށެވެ. އިން ޝާ ﷲ

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް