އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކުއްލި ޙަބަރު.: ރައީސް ޞާލިޙް މާދަމާ މާލޭ ސިޓީ ރައްޔިތުން ގޯތި ހޯދުން' ވަތަނީ ޙަރަކާތާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ!

ކުއްލި ޙަބަރު.: ރައީސް ޞާލިޙް މާދަމާ މާލޭ ސިޓީ ރައްޔިތުން ގޯތި ހޯދުން' ވަތަނީ ޙަރަކާތާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

"މާލޭ ސިޓީ ރައްޔިތުން ގޯތި ހޯދުން' ވަތަނީ ޙަރަކާތުގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދު ތަކަކަށް ނިސްބަތްވާ 6 މަމްދޫބުންގެ ވަފުދަކުން އެޖެންޑާ 19 ގަ އެމް. ޑީ. ޕީ އިން ވަޢުދުވި ގޯތި މައްސަލައިގަ ރަޢީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި މާދަމާ، 23 ނޮވެމްބަރު 2020، ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 11 ޖަހާއިރު ރަޢީސް އޮފީހުގައެވެ. މި ޙަރަކާތުން މިހާރުވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢާއިވެސް ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.

އިތުރު ޚަބަރު އަންނަނީ............

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް