އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނަރަކައިން ސަލާމަތްކުރައްވަވައި ދެއްވެވުން އެދި ކުރަން އޮތް ދުޢާއެއް ޤުރްއާނުން!

ނަރަކައިން ސަލާމަތްކުރައްވަވައި ދެއްވެވުން އެދި ކުރަން އޮތް ދުޢާއެއް ޤުރްއާނުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

رَبَّنَا اصرِف عَنّا عَذابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذابَها كانَ غَرامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّها ساءَت مُستَقَرًّا وَمُقامًا

"އަޅަމެންގެވެރި ރަސްކަލާކޮ! ނަރަކައިގެ ޢަޛާބް އަޅަމެންގެ ކިބައިން ދުރުކުރައްވަވައިފާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން އެތަނުގެ ޢަޛާބަކީ ވަކިނުވެ ދެމިހުންނަ ކަމެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ހަމަޖެހިތިބޭ ތަނެއްގެ ގޮތުންނާއި ޤާއިމްވެތިބޭތަނެއްގެ ގޮތުން އެ ނަރަކަ ހާދަހާ ނުބައިވެގެންވެއެވެ."

އަލްފުރްޤާން: ( 65، 66 )

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


17%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް