އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތިން ބޭފުޅަކަށް ސިފައިންގެ ކާނަލްގެ މަޤާމު ދީފި

ތިން ބޭފުޅަކަށް ސިފައިންގެ ކާނަލްގެ މަޤާމު ދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ތިން ބޭފުޅަކު ސިފައިންގެ ކާނަލްގެ މަޤާމު މިއަދު ދީފިއެވެ.

އެމްޑީއެފް އިން ބުނެފައިވަނީ ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް އަޙްމަދު ނަޝީދު، ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް ޙަސަން ޝާހިދު، ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު، މި ތިން ބޭކަލުން ކާނަލްގެ މަޤާމަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރައްވައިފައިވާކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު