އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖޭގަ ﷲ އަށާ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އަދަބަކީ ޢާއިލާއާއެކު އުފަލުގަ އުޅެން ޤައުމަށް ފޮނުވައިދިނުން!

ރާއްޖޭގަ ﷲ އަށާ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އަދަބަކީ ޢާއިލާއާއެކު އުފަލުގަ އުޅެން ޤައުމަށް ފޮނުވައިދިނުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ދިވެހިންގެ އަޤީދާޢާއި ކުޅެ، ﷲ އަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދިވެހިންގެ ލޭ ކައްކުވައި، ﷲ އަށް ލޯބިވާ ދިވެހިންގެ ހިތުގައި ޖައްސުވައި ރޮއްވުމުގެ އަދަބަކީ ޢާއިލާއާއެކު އުފަލުގަ އުޅެން ޤައުމަށް ފޮނުވައިދިނުން ކަމުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. 

އެއަދަބުގެދަށުން ނުވަތަ އެކަން އިތުރަށް ކުރަން ހތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން، އެކަންކަން ކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން އަދަބެއް ނުލިބި ސަލާމަތްވެވޭނެކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ވަނީ މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭ އަބަދަށްފެހި މަގުގައި، މަސްތުވެގެން ހުރެ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ގޮންޖަހައި، ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރު އޭނާގެ ޢާއިލާއާއިކު އުފަލުގައި ދިރިއުޅުމަށް އޭނާގެ ޤައުމަށް އިއްޒަތުގައި ފޮނުވައިދީފައެވެ! 

Masthuge haalathugai hure islam dheenah furassara kuri india meeha ehgothakahves raajje naadhevey gothah raajjein deport koffi. Eyna raajjein fonuvalafaivanee mi october mahuge 13 vana dhuvahu.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން އިންޑިއާގެ މި ބަޤުވާން އެޖެންޓް ޢާއިލާގާތަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

އިއްޔެ މިފާހަގަކުރީ ކޮންދުވަހެއް ކަމާމެދު ވިސްނާލައި ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވެވި ޖިހާދަށް ރައްޔިތުން ނުކުންނަން ޖެހިފައިވާ މިންވަރު މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
62%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް