އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގިނަގިނައިން ހޭލެވުނު ނަމަވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތެވެ! ހަމަ ހޭލެވޭއިރަށް ކުރާ ދުޢާ ޢިޖާބަކުރައްވަވާނެ މަގު މިއޮތީ!

ގިނަގިނައިން ހޭލެވުނު ނަމަވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތެވެ! ހަމަ ހޭލެވޭއިރަށް ކުރާ ދުޢާ ޢިޖާބަކުރައްވަވާނެ މަގު މިއޮތީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ބައެއް މީހުންނަކީ ގިނަގިނައިން ނިދިން ހޭލެވޭ މީހުންނެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ވެސް ހޭލެވޭ މީހުންނެވެ. މިއޮތީ އެފަދަ މީހުންނަށް އޮތް ރަނުގެ ފުރުޞަތުގެ ވާހަކައެވެ. ހޭލެވޭއިރަށް އަވަހަށް ދުޢާކޮށްލަންވީއެވެ. ޢިޖާބަކޮށްދެއްވަވާނެ މަގު މިއޮތީއެވެ! 

ޠަހާރަތުގެ މަތީގައި (ވުޟޫކޮށްގެން) ނިދައިފިނަމަ އެމީހަކާއިއެކުގައި މަލާއިކަތަކު ވާނެއެވެ. ހޭލެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މަލާއިކަތާ އެމީހަކަށްޓަކައި ދުޢާ ކުރައްވާނެތެވެ. "ޔާﷲ! އިނބަ އިލާހުގެ މިއަޅާގެ ފާފަ ފުސަވައި ދެއްވަވާނދޭވެ! ފަހެ އޭނާ ރޭކުރަނީ ޠަހާރަތުގެ މަތީގައެވެ." 

އަދި ނިދީގެ ތެރެއިން ހޭލެވި އެފަދަ މީހަކު ކުރާ ދުޢާ ﷲ އިޖާބަކުރައްވަވާނެއެވެ. 

(صحيح الترغيب والترهيب 597،598)

މިއިން އެނގިގެންދަނީ ވުޟޫކޮށްގެން ނިދުމުގެ މާތްކަމެވެ. މިފަދަ މަތިވެރިކަން ލިބެން އޮއްވައި ދޫކޮށްލަން ހެޔޮ ނުވާނެއެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


31%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
19%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް