އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިތިބީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނެއްގަ! ދަތިތަކެއް ހުންނާނެ! ކެތްތެރިވެލައްވާ!: މަބްރޫކް

މިތިބީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނެއްގަ! ދަތިތަކެއް ހުންނާނެ! ކެތްތެރިވެލައްވާ!: މަބްރޫކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެންވެސް މިތިބީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނެއްގައި ކަމަށާއި ބޮޑު ހަނގުރާމައެއްގައި މީހުން މަރުނުވާވަރަށް މިހާރުވެސް މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދަތިތައް ހުންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް މިއީ އެންމެންވެސް ކެތްތެރިވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  

"މިހިސާބަށް މިއާދެވުނީ އެތައް ބައެއްގެ ޤުރްބާނީން. އެތައް ބައެއްގެ މިންނަތް މަސައްކަތުން. ގިނަ ބައަކު އަދި ބަލީގައި ސީރިއަސް ނުވުމަކީ ހާލަތު ރަނގަޅުވީ ކަމަށް ބަލައިގެންވާނެ ސަބަބެއް ނޫން. 

މިހާރުވެސް ގިނަ ބައަކު ދަނީ ގިނަ ބައަކަށް އެހީތެރިވަމުން. ގިނަ ގެތަކެއްގެ ކުލި ކުޑަކޮށްފި. ބައެއް ގެތަކުން ކުލި ކަނޑައިވެސް ލައިފި. ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބަލައިފިނަަމ ކުލީގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ މަދުބައަކަށް." ކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް