އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޗައިނާގެ ވެކްސިންގެ ތަޖުރިބާއިން އުންމީދުތައް އިތުރުވެއްޖެ!

ޗައިނާގެ ވެކްސިންގެ ތަޖުރިބާއިން އުންމީދުތައް އިތުރުވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ދިފާޢުވުމަށް ބޭނުންކުރަން ޗައިނާއިން އީޖާދުކުރި ވެކްސިންގެ ތަޖުރިބާއިން އުންމީދުތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވެކްސިން ދެވުނު 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު ވެކްސިނަކީ ކާމިޔާބު ވެކްސިނަކަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް ގޮތް ނިންމަން އަދި ތަންކޮޅެއް އަވަހެވެ. 

ޗައިނާއިން ބުނެފައިވަނީ ވެކްސިންގެ ކާމިޔާބީ ޔަޤީންކުރެވުމުން ދުނިޔެއާއި ޙިއްޞާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ! 

އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާއިންވެސް ވެކްސިން ތަޖުރިބާކުރާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ކޮންމެ ބައެއްގެ ވެކްސިން ކާމިޔާބުކުރެވުނު ނަމަވެސް މިހާރު މިފެންނަ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން އުފައްދަން ަމއްސލަތަކެއް ކުރިމަތިވާނެއެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް