އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މާދަމާ ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުން ކައިރި!

ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މާދަމާ ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުން ކައިރި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

މިވަގުތާއި ހަމައަށް ފެންނަމުންދާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިއރު ދުނިޔެއިން ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މާދަމާ ދުޅު މިލިއަނަށް އެރުން ކައިރިއެވެ. 

މިވަގުތާއި ހަމައަށް ބަލައިފިނަމަ ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދަކީ 1,414,710 އެވެ. ޝިފާ ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދަކީ 301,304 އެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 81,248 އެވެ. ސީރިއަސް ޙާލަތުގަ ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދަކީ 47,916 އެވެ. ފަރުވާ ދެމުން ގެންދާ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ 1,032,158 އެވެ. 

މުޅި ޔޫރަޕާ އެމެރިކާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައެވެ. އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މާދަމާ 4 ލައްކައަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރުވެސް ވަނީ 12,400 އަށް އަރައިފައެވެ. 

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ޙާލަތު މިރޭ 12.30 ގަ: 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް