އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރޯނާ!: ކައިވެނިކޮށްގެން ފަންސާސް އަހަރު އުފަލުގަ އުޅުނު ދެމަފިރިއަކު ވެންޓިލޭޓަރުގަ އަތާއަތް ގުޅާލައިގެން ތިބެ މަރުވެއްޖެ!

ކޮރޯނާ!: ކައިވެނިކޮށްގެން ފަންސާސް އަހަރު އުފަލުގަ އުޅުނު ދެމަފިރިއަކު ވެންޓިލޭޓަރުގަ އަތާއަތް ގުޅާލައިގެން ތިބެ މަރުވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

ކައިވެނިކޮށްގެން ފަންސާސް އަހަރު އުފަލުގައި ދިރިއުޅުނު އެމެރިކާގެ މިސިސިޕިއަށް ނިޞްބަތްވާ ދެމަފިރިއަކު ވެންޓިލޭޓަރުގައި އަތާއަތް ގުޅާލައިގެން ތިބެ މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދެމީހުން މަރުވީ 6 މިނިޓުގެ ތަފާތެއްގައެވެ. 

އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ޖެރީ އޯސްޓިން ވިލިއަމްސް އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފްރޭންސިސް ޖެވެލް އަކީ އަހަރަކު 20 ވަރަށް ފަހަރު ކްރީޒަރ ތަކުގައި ދަތުރުކުރާ ދެމަފިރިންނެވެ. ކޮންމެ ދަތުރަކަށްފަހުވެސް ދެމަފިރިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު ބަލިވުމުންވެސް ޢާއިލާގެ މީހުން އެކަން ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުނަގައެވެ. ކަންބޮޑުވާން އެނގުނީ ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުންނެވެ. 

ދެމަފިރިންނަށް 2 ދަރިންނާއި 8 ކާފަ/މާމަ ދަރިންނާއި 12 މުނިކާފަ/މުނިމާމަދަރިން ލިބިފައިވެއެވެ.

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް