އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކާފިޔު ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ގެއަށް ވަދެވޭ ވަރަށް ވަގުތު ލައިގެން ފިހާރަތަކަށް ދާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކާފިޔު ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ގެއަށް ވަދެވޭ ވަރަށް ވަގުތު ލައިގެން ފިހާރަތަކަށް ދާން އިލްތިމާސްކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ކާފިޔު ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ގެއަށް ވަދެވޭ ވަރަށް ވަގުތު ލައިގެން ފިހާރަތަކަށް ދާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. 

ޑރ. އަފްޒަލް މިރޭ ވިދާޅުވީ ދުރާލައި ވަގުތު އޮއްވައި ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ތަކެތި ގަނެގެން ކާފިޔު ގަޑި ފެށެންވާއިރަށް (ހަވީރު 5 ޖަހާއިރަށް) ގެއަށް ނުވަންނަ ނަމަ ކާފިޔުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ޑރ. އަފްޒަލް ވަނީ އަތްދޮވުމާއި ސެނެޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަތް ސާފުކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ސަމާލުކަންދީގެން ހިފަހައްޓާ އާދައަކަށް ހެދުމަށްވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް