އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެންޒީގެ މަސް ދަޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި!

އެންޒީގެ މަސް ދަޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޒީން ވިއްކާ މަސް ދަޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އެންޒީން ބުނެފައިވަނީ ކުރިން 15 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ތެޔޮ މަސް ދަޅު 12 ރުފިޔާއަށް އަދި ފެން މަސްދަޅު 11:50 ރުފިޔާއަށް ގަންނަން ލިބޭން ހުންނާނެކަމަށެވެ.

އެންޒީން ވަނީ މަސްދަޅު ޑެލިވަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންނެވެ.

ހެނދުނު 8:30 އާއި ހަވީރު 4:00 ދެމެދު ގޭބީސީތަކަށާއި ބޯޓު އަދި ދޯނިފަހަރުތަކާއި ހަމައަށް މަސް ދަޅު އަދި މަސް ކޭސް ޑެލިވަރ ކޮށްދޭނެކަމަށް އެންޒީން ވަނީ ބުނެއެވެ.

މި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މާލެއިން ނަމަ ގުޅުއްވާނީ 7248899 އަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން ނަމަ ގުޅުއްވާނީ 7258899 އަށެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


15%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
53%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު