އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބަޓާނާ: ހައްދަން ފަސޭހަ، ފަންސާސް ދުވަހުން ކާން ލިބޭ!

ބަޓާނާ: ހައްދަން ފަސޭހަ، ފަންސާސް ދުވަހުން ކާން ލިބޭ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ބަރަބޮލުގެ ޢާއިލާގައި ހިމެނޭ ބަޓާނާ އަކީ ފަސޭހައި ހެއްދޭ އަދި އެންމެ 50 ދުވަހުން ކާން ވެސް ލިބޭ ބާވަތެކެވެ.

ކެންދޫ ދަނޑުވެރިއަކު ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ވިއްކަނީ 30 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް ކަމަށާއި ކައިރީ ރަށްރަށުންވެސް އޯޑަރުތައް ލިބޭ ކަމަށެވެ. ރޯދަމަސް އަންނައިރު އޭނާގެ ދަނޑުން 3100 ކިލޯ ބަތާނާ ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައި މިވާ ޙާލަތުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން އެމީހަކަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތައް މިވަނީ ކުރަން ޖެހިފައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިއީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ ކިބައިން އެހީތެރިކަމާއި ހިތްވަރު ލިބިގަންނަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ އިދާރާއިންދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް