އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ތުޅާދޫ ފިހާރައަކުން އެފިހާރައަށް ދައްކަންހުރި ދަރަނިތައް މާފުކޮށްފި!

ތުޅާދޫ ފިހާރައަކުން އެފިހާރައަށް ދައްކަންހުރި ދަރަނިތައް މާފުކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ދަތިކަން ފޫބައްދައިދޭން އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 31 މާރިޗް 2020ގެ ނިޔަލަށް އެފިހާރައަށް ދަރާ ތިބި އެންމެންގެ ދަރަނި މާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ފިހާރައަކީ ވަރަށް ކުޑަ ފިހާރައަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ވިސްނައިލަންވީ ކުޑަ ފިހާރައަކަށް މަދު ރުފިޔާކޮޅެއްވެސް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗަކަށްވާނެ ކަމެވެ. ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް މުހިންމު ވާނީ މިލިއަނުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް ކުޑަ ފިހާރައަކަށް ވަކި ރުފިޔާ ކޮޅުވެސް މުހިންމުވާނެކަން ޤަބޠލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އެންމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައި މިވާ ދަތި ޙާލަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު، އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ އެމީހަކަށް މާފުކުރެވެން ހުރި ވަރަކުން ދަރަނިތައް މާފުކުރުމެވެ. ﷲ ތިމާއަށް އެކަމުގެ ބަދަލު ދެއްވަވާނެ ކަމަށް ޔަޤީންކުރުމާއިއެކުގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
36%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








އަބްދުއްލަތީފް