އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހެޕީމާކެޓުން ކުޅުޅުކިލޯއެއް އެންމެ ހަތާވީސް ރުފިޔާ އަށް ހެޔޮކޮށްފި!

ހެޕީމާކެޓުން ކުޅުޅުކިލޯއެއް އެންމެ ހަތާވީސް ރުފިޔާ އަށް ހެޔޮކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

ހެޕީމާކެޓުން ރޯދަ އަށް ހާއްސަކޮށް ކުޅުޅުކިލޯއެއް އެންމެ 27 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކަން ނިންމައިފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ފިނިކުރި ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެޕީމާކެޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހެޕީމާކެޓުން މިހާރު ކުކުޅު ކިލޯއެއް 27ރ. އަށް ވިއްކާއިރު އަސްދޫނި ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ 70ރ. އަށެވެ. ޗިކަން ޑްރަމްސް ސްޓިކް 900ގ. ކޭހެއް ވިއްކަނީ 384ރ. އަށެވެ. ބޯންލެސް ޗިކަން ބްރެސްޓް ދެ ކިލޯ ކޭހެއް ވިއްކަނީ 516ރ. އަށެވެ. އަދި ބީފް ޗަންކްސް 900ގ. ކޭހެއް ވިއްކަނީ 990ރ. އަށެވެ.

ވެގަ ހިކިކިރު 900ގ. ގެދަޅު ކޭހެއް 1،180ރ. ވިއްކާއިރު ވެގަ ހިކިކިރު ދަޅު 1.8 ގްރާމްގެ ދަޅު ކޭހެއް ވިއްކަނީ 1،180ރ. އަށެވެ.

ހެޕީމާކެޓުން ބުނެފައިވަނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ އިތުރުން އައްޑު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކުން މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށާއި ރަށްރަށް މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޯޓާ ހަމައަށް މުދާ ގެންގޮސް ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ވެސް  ދޭނެކަމަށެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
29%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު