އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މައްކާ އާ މަދިނާގަ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކާފިޔު ހިންގައިފި

މައްކާ އާ މަދިނާގަ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކާފިޔު ހިންގައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

މައްކާ އާއި މަދީނާގައި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކާފިޔު ހިންގައިފިއެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކޮރޯނާގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން 2 ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުން ކަމަށެވެ. 

ކާފިޔު ހިންގާފައިވަނީ މުއްދަތެއް ނެތިއެވެ. ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެވެނީ ހެނދުނު 6 އިން މެންދުރުފަހު 3 ޖަހަންދެން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށާއި އަދި ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށެވެ! އެގޮތަށްވެސް ބޭރަށް ދެވެނީ ގޭދޮށު ސަރަހައްދުތަކަށެވެ. 

ސައުދިޢަރަބިޔާގެ މިއަދުގެ ޙާލަތަށް ބަލައިފިނަމަ ބަލި ޖެހިފައިވަނީ 1,885 މީހުންނަށެވެ. މަރުވެފައިވަނީ 21މީހުންނެވެ. ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނީ 1,536މީހުންނަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


32%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
44%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް