އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސީޕީ ޙަމީދު ކާފިޔު ގަޑީގަ މަގުމަތީގަ ޑިޔުޓީ ކުރައްވައި ނަމޫނާ ދައްކަވައިފި

ސީޕީ ޙަމީދު ކާފިޔު ގަޑީގަ މަގުމަތީގަ ޑިޔުޓީ ކުރައްވައި ނަމޫނާ ދައްކަވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ އަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި، ތިން ގަޑިއިރުގެ ކާފިއު ވަގުތުގައި މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންނާއެކު ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވެސް މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކާފިއު ވަގުތު މަގުމަތީ ޑިއުޓީ ކުރައްވަމުން ކާފިއު ވަގުތު މަގުމަތީގައި އުޅުނު މީހުންނާ، ވެހިކަލް ދުއްވި މީހުން ހުއްޓުވާ އެމީހުންނަށް ސީޕީ ހަމީދު ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. 

ސީޕީ ހަމީދުގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިން ވެސް ވަނީ މިއަދު މާލެތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ކާފިއު ވަގުތުގައި މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުުމުގައި 112 ފުލުހުން މިއަދު ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު