އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޕާކިސްތާނުގެ އައިޓީ ދަރިވަރު، ޝަންޒާ މުނީރު، ލޯފަން މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ފައިވާނެއް އުފައްދައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ އައިޓީ ދަރިވަރު، ޝަންޒާ މުނީރު، ލޯފަން މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ފައިވާނެއް އުފައްދައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

ޕާކިސްތާނުގެ އައިޓީ ދަރިވަރު، ޝަންޒާ މުނީރު، ލޯފަން މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ފައިވާނެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

މިފައިވާނުގައި ހިނގާއިރު ކުރިމަތިން މަގު ބަންދުވާނަމަ ނުވަތަ ދެވެން ނެތް ނަމަ އެއިގައިވާ ގެޖެޓްތަކަކުން ފަޔަށް ސިގްނަލް ފޮނުވައިދިނުމުން ހުއްޓެން އެނގޭނެއެވެ. އޭނާ އުންމީދު ކުރަނީ އެއިގެ ފައިވާން އުފައްދައިގެން 10،000 އާއި 12،000 ރުޕީސް އާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައި ވިއްކޭނެއެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާއިން ބަލައިފި ނަމަ އެއީ 1000 ވަރަކަށް ރުފިޔާއެވެ. 

ޝަންޒާ އުންމީދު ކުރަނީ އެނާގެ އުފެއްދުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެހީތެރިކަމަށެވެ. އަދި އެންމެންގެ ހިތްވަރާއި ތާއީދަށެވެ. މިދިއަ އަހަރު ދުބާއީގައި ބޭއްވި ފެއާރ އެއްގައިވެސް ފައިވާނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
38%
އޯކޭ
29%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް