އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހޮނޑާފުށީގެ މެނޭޖްމެންޓުގެ ހުއްދަނެތި އެރިޒޯޓަށް އެރި މުވައްޒިފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި!

ހޮނޑާފުށީގެ މެނޭޖްމެންޓުގެ ހުއްދަނެތި އެރިޒޯޓަށް އެރި މުވައްޒިފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ހދ. ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު، އެ ރިޒޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ހުއްދަނެތި، އެ ރިޒޯޓަށް އެރި މައްސަލައިގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހަނިމާދޫގައި ހުރެފައި، ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ހުއްދަނެތި އެ ރިޒޯޓަށް އަރައި، ރިޒޯޓުގައި ހުރި އޭނާގެ ތަކެތި ހިފައިގެން ފައިބައިގެން ހަނިމާދޫއަށް ދިއުމުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރަމުންނެވެ.

ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އާއްމު ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށް، ރިޒޯޓުތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ދިއުމާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ރިޒޯޓުތަކަށް މީހުން އެރުން ވަނީ ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފައެވެ.

ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ރަށަކަށް ދާން ބޭނުންވާނަމަ އެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ، އެ ރިޒޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްގޮސްހުރި އެންމެފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ރިޒޯޓުން ފުރާތާ 14 ދުވަސްފަހުންކަމަށް އިއްޔެ ދަރުބާރުގޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ