އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ކޮރޯނާއިން ސަލާމަތްވޭތޯ ފިހާރަތަކުގަ ޤުރްއާން އަޑުއިއްވައި އަޑުއަހަން ފަށައިފި

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ކޮރޯނާއިން ސަލާމަތްވޭތޯ ފިހާރަތަކުގަ ޤުރްއާން އަޑުއިއްވައި އަޑުއަހަން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން ތިބި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ކޮރޯނާއިން ސަލާމަތްވޭތޯ ކީރިތި ޤުރްއާން އަޑުއިއްވައި އަޑުއަހަން ފަށައިފި އެވެ.

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގައި އެވަނީ ޔަހޫދީ ފީހާރައެއްގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ޖަހާފައިވާ އަޑު އިވޭ ވީޑިއޯއެވެ. ޖަހާފައިވަނީ ވެސް އަލްޙަމްދު ނުވަތަ ސޫރަތުލްފާތިޙާއެވެ. ޝިފާދެއްވެވުން އެދި އެންމެ ގިނައިން ކިޔަވަން ވެސް އޮތް ސޫރަތެވެ. އެސޫރަތުގައި ޝިފާވާކަން ޙަދީޘްފުޅުން ސާބިތުވާ ސޫރަތެވެ. ޞަޙާބީން އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރައްވާފައިވާ ސޫރަތެވެ.

މިކަމުން ވެސް އެނގިގެންދަނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މަތިވެރިކަން ނޭނގެނީ ނޫން ކަމާއި ޤަބޫލު ނުކުރަން ތިބެނީ ޖާހިލުކަން ބޮޑުކަމުން ކަމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް