އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސައުދީން އެހީގެ ގޮތުގަ ދޭ ފަންސާސް މިލިއަން ޑޮލަރު ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ!: ރައީސް ޞާލިޙް

ސައުދީން އެހީގެ ގޮތުގަ ދޭ ފަންސާސް މިލިއަން ޑޮލަރު ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ!: ރައީސް ޞާލިޙް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

ސައުދިޢަރަބިޔާއިން އެހީގެ ގޮތުގަ ދޭން ނިންމާފައިވާ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ހާލަތު ކުރިމަތިވެ ދަތުރުފަތުރުކުރުން ހުއްޓިގެން ދިއައީ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަން ޚާރިޖީވަޒީރު ފުރާވަޑައިގަންނަވަން އޮތް ދުވަހު ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ލިބުން ލަސްވަނީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދަތިކަން ހުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އިމަރޖެންސީ ވެއްޖެ ނަމަ ފްލައިޓުގަވެސް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ޔަޤީންކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް