އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަސްޖިދުއްނަބަވީގަ މިވަގުތު ނަމާދުކުރެވެނީ މިސްކިތުގަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް! އެމީހުންނަށް ކޮންފަދަ ބޮޑު ރަޙްމަތެއް!

މަސްޖިދުއްނަބަވީގަ މިވަގުތު ނަމާދުކުރެވެނީ މިސްކިތުގަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް! އެމީހުންނަށް ކޮންފަދަ ބޮޑު ރަޙްމަތެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

މަދީނާގައި ހުރި މުސްލިމުންގެ 2 ވަނަ ޙަރަމްފުޅު، މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިވަގުތު ލިބިފައިވަނީ ޙަރަމްފުޅުގެ ކިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ! އެހެންކަމުން ޝައިޚް ޔާސިރު ޤާދީ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ނިޢްމަތަކީ ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވެވި ބައަކަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ކަމެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ލިބިފައި އެވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ނިޢްމަތެއް ކަމަށެވެ. 

މަސްޖިދުއްނަބަވީ ސާފުކޮށް ބާއްވަން ޚާދިމުން ކުރަމުން ގެންދާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި ޔާސިރު ޤާދީ ވަނީ އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް ތަޢްރީފްކުރައްވައިފައެވެ. 

ޔާސިރު ޤާދީ މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައި އެވަނީ އެހެން އެއްވެސް ބައަކަށް މިވަގުތު މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތި ހަމައެކަނި އެމީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ދެއްވަވާފައި އޮތުމުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
36%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް