އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިއީ އެންމެންނަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް! އެންމެން ގޭގަ މަޑުކުރޭ!:މުޙައްމަދު ބިން ޙަމްދާން

މިއީ އެންމެންނަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް! އެންމެން ގޭގަ މަޑުކުރޭ!:މުޙައްމަދު ބިން ޙަމްދާން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

"ކުރިމަތިވެގެން މިއުޅެނީ އެންމެންނަށް ނުރައްކާތެރި ޙާލަތެއް! ނުރައްކާތެރިކަމުން އަރައިގަނެވެން އޮތީ އެންމެން އެމީހެއްގެ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެންގެން. ގޭގަ މަޑުކުރުމަކީ މިއަދު ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެއް! ގޭގަ މަޑުކުރޭ!": މުޙައްމަދު ބިން ޙަމްދާން (ދުބާއީގެ ވަލީ އަހުދު) 

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޔޫއޭއީ އިން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 198 އަށް އަރައިފައެވެ. 41 މީހުން ނެގަޓިވްވެފައިވާއިރު 2 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. 

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ޔޫއޭއީގައިވެސް ސަރުކާރުން ނެރެމުން ގެންދާ އަމުރުތަކަށް ރައްޔިތުން ގެންދަނީ އަމަލުކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


13%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް