އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިސްކިތަށް ވަނުމަކީ ވެސް ޙައިޟުވެރިންގެ މައްޗަށް މަނާވެގެންވާ ކަމެކެވެ!: ޑރ. އިޔާޟް

މިސްކިތަށް ވަނުމަކީ ވެސް ޙައިޟުވެރިންގެ މައްޗަށް މަނާވެގެންވާ ކަމެކެވެ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

"ޙައިޟުވެރިއަކަށް ނަމާދެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސްކިތަށް ވަނުމަކީ ވެސް ޙައިޟުވެރިންގެ މައްޗަށް މަނާވެގެންވާ ކަމެކެވެ." –ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް 

ޑރ. އިޔާޟްގެ މިބަސްފުޅުން އެނގިގެންދަނީ ޙައިޟުވެރިޔާއަށް މިސްކިތަށް އެރުމާއި މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫން ކަމެވެ. އަދި އެއީ މަނާ ކަމެއް ކަމެވެ. 

ވީމާ އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ކުދިބައަކަށް ޤުރްއާން ކިޔަވައިދިނުން ފަދަ ކަމެއް ކުރަން ނަމަވެސް ޙައިޟުވެރިޔާ މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ. އެއީ މިސްކިތަށް އެރުމަކީ ޙައިޟުވެރިންނަށް މަނާ ކަމަކަށްވާތީއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
35%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް