އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަހަރެންވެސް ބަލިމީހުންގެ ކަންކަމުގަ ގޫގްލްސް ސާޗްކުރަން: ޑރ. ޔޫސުފް ޝާން

އަހަރެންވެސް ބަލިމީހުންގެ ކަންކަމުގަ ގޫގްލްސް ސާޗްކުރަން: ޑރ. ޔޫސުފް ޝާން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދެއްވުމުގެ ކަންކަމުގައި އަމިއްލަފުޅަށްވެސް ގޫގްލްސް ސާޗްކުރައްވާކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކަށީގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. ޔޫސުފް ޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ޝާން މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރަކު ފަރުވާ ދެއްވާއިރު ގޫގްލްސް ސާޗްކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެ މަލާމާތާއި ފުރައްސރައިގެ ބަސްތައް ޑޮކަޓަރަށް ރައްދުކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުން ގެންދާ ވަގުތެއްގައެވެ.

ބަލިތަކާއި ދޭނެ ފަރުވާ އާއިބެހޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޑޮކްޓަރުންނާއި ސައިންސްވެރިންގެ އިތުރު ހޯދުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޫގްލްސްގައި ހާމަކުރަމުން ގެންދާތީ ޑރ. ޝާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގޫގްލްސް އިން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ޢާންމުކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބަލިތަކާއިބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ގޫގްލްސްއިން ހޯދުމަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ޑޮކްޓަރުން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމެކެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަކީ ވީހައި ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް ދޭން ޑޮކްޓަރުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިކަން އަންގައިދޭ ކަމެއްވެސްމެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
28%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް