އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދީނުގެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ސައިންސުން ހެކި ހޯދަން އެދެނީ ސިކުނޑީގަ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތުމުން ކަމުގެ ހެކި ޤުރްއާނުން!

ދީނުގެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ސައިންސުން ހެކި ހޯދަން އެދެނީ ސިކުނޑީގަ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތުމުން ކަމުގެ ހެކި ޤުރްއާނުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

އިސްލާމް ދީނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަމަށް ސައިންސުން ހެކި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމުން އަނގައި ދެނީ އެމީހާގެ ސިކުނޑީގައި އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް ކަމެވެ. އެހެނީ ސައިންސްވެރިންނާއި ސައިންސްގެ ޢިލްމު އުފެއްދެވީވެސް ﷲ ތަޢާލާ ކަމުގައިވާ ކަމެވެ. 

ސައިންސްވެރިންނަކީ މާ ކުރިއަރާފައިވާ ބައަކު ކަމަށް ބުނާ ނަމަ ނިކަން ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރައާނުގައި ބަޔާންކުރައްވަވާފައިވާ މިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ގޮންޖަހައިލަބަލާށެވެ! 

"ހަނދު އަތުލައިގަތުމަކީ، އިރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި ދުވާލަށްވުރެ ރޭގަނޑު ކުރިއަރައި ދާކަމަކަށްވެސް ނުމެވޭމެއެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްމެ ފަލަކެއްގައި ހިނގަހިނގާ ހުރެތެވެ." (ޔާސީން: 40) 

އިރު އެރުމުންވެސް ހަނދުގެ އަލިކަން ނުގެއްލޭނެ ގޮތެއް ހަދަންވީ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ރޭދުވާ ތަކުރާރުވަމުންދާ ނިޒާމު އެންމެ ދުވަހަކަށް ނަމަވެސް ބަދަލުކޮށްލަންވީ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ޑިމޮކްރސީގެ ތެރެއިން އެންމެން ހަމަކޮށްލަން ދުވާލުގެ ވަގުތުތައް ﷲ ތަޢާލާ ގިނަ ކުރައްވަވާފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް، ޤައުމަކަށް ދުވާލުގެ ވަގުތުތައް މަދުކޮށްލައި ހުރިހާ ޤައުމަކަށް އެއްގޮތް ކޮށްލަންވީ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ 

މިފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ! ދުނިޔެ ނިމެންދެންވެސް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހިނގަމުން ދާނީ ހަމަ ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރުކުރައްވަވާފައިވާ ގޮތަށެވެ! 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








އަބްދުއްލަތީފް