އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޔަޤީންވާ ކަމަކީ އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުނުކުރާ ސަފީރުންނަށްވުރެ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް މާރަނގަޅުވާނެކަން!

ޔަޤީންވާ ކަމަކީ އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުނުކުރާ ސަފީރުންނަށްވުރެ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް މާރަނގަޅުވާނެކަން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ޒުވާނުންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދެއްވަން ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނަން ޔޫތް މިނިސްޓަރު އުޅުއްވުމުން އެކަމަށް ހުރަސް އަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲ އަދި ޖޫޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ގެނައުން މަޑުޖައްސައިލިކަން ޔޫތް މިނިސްޓަރު އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. 

ދާދިފަހުން ﷲ ތަޢާލާ އާއި އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުނުކުރާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަފީރަކު (އިނގިރޭސި ސަފީރު) ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އިމާމުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ދިން އެއްޗެއް ދީފައެވެ. ކުރިކަމެއް ކޮށްފައެވެ. 

ޔަޤީންވާ ކަމަކީ އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުނުކުރާ ސަފީރުންނަށްވުރެ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް މާރަނގަޅުވާނެކަމެވެ!

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
44%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް