އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ!

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

މުޅި ދުނިޔެއަށް މައްޝޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ، ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާނީ އަންނަމަހުގެ 12 އިން 18 އާއި ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

ޑރ. ބިލާލް ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ހުތުބާ ވެސް ދެއްވާފައިވެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ