އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާގެ ސެކިޔުރިޓީއަށް ރާއްޖެ މުހިންމު ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް!

އިންޑިއާގެ ސެކިޔުރިޓީއަށް ރާއްޖެ މުހިންމު ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

އިންޑިއާގެ ސެކިޔުރިޓީއަށް ރާއްޖެ މުހިންމު ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ޢާންމުވެއްޖެއެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ބުނާ ގޮތުން ރާއްޖެ ހިމެނެނީ 3 ވަނައަށް އެންމެ މުހިންމު ޤައުމުގެ ގޮތުގައެވެ. 

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން މުހިންމު ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޭވީ އާއި ކޯސްޓްގާޑުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
2%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު