އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސިއްރު ހެކިންގެ ބަސް ނެގި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އާދަމް ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި

ސިއްރު ހެކިންގެ ބަސް ނެގި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އާދަމް ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ޝަރީއަތް ކުރުމުގައި ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ކުރިން ނަގާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ފަނޑިޔާރުން އެކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށްކަން އެނގުމުން އެކަމާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ.

ސިރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގޭނެ ގޮތެއް ޤާނޫނުގައި ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އިސްތިއްނާފެގެ މައްސަލައިގައި ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މިނިވަންކޮށް ހައިކޯޓުން އިއްވި ޙުކުމުގައެވެ.

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް އިއްވާފައިވަނީ 3 ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށެވެ. މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓިުގައި ކުރިއަސް ގެންދާ ބައެއް ޝަރީޢަތްތަކުގައިވެސް ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގަމުން ގެންދާތީ ގިނަބއަކު ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް