އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޖަޕާނުގަ ތިބި ދިވެހިން ރަޖިސްޓްރީކުރަން އެމްބަސީން އެދިއްޖެ!

ޖަޕާނުގަ ތިބި ދިވެހިން ރަޖިސްޓްރީކުރަން އެމްބަސީން އެދިއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ޖަޕާނުގައި ތިބި ދިވެހިން އެމްބަސީގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން އެދިއްޖެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
66%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް